Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid en milieu

Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid en Milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

-12.570

-14.654

-13.792

-14.034

-14.284

-14.520

Baten

12.066

13.498

14.213

14.461

14.718

14.962

Resultaat voor bestemmen

-504

-1.156

421

427

434

442

Toevoegingen aan reserves

-54

-5.882

-114

-114

-114

-114

Onttrekkingen van reserves

204

276

79

79

79

79

Resultaat na bestemmen

-355

-6.762

385

391

398

407

Waarvan nieuw beleid

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23