Begroting 2021

Home

Algemeen

Nu investeren houdt gezond

De gemeente West Betuwe heeft in 2021 een financieel gezonde positie. Het college is tevreden dat we ook volgend jaar uitkomen met onze inkomsten en uitgaven. We gebruiken 2021 om flink te investeren. Zo houden we de gemeente ook na 2021 financieel gezond. Dit is hard nodig. De financiën van West Betuwe staan namelijk onder druk. De zorgkosten stijgen en het geld van het Rijk neemt af.

Door de noodzakelijke investeringen en bezuinigingen kunnen we dit opvangen. Ook hebben we meerdere reserves voor specifieke doelen. Dit zorgt dat onze financiën nog gezond zijn. Maar er moet meer gebeuren. Daarom steunt het college de lobby door verschillende gemeenten en de VNG richting het Rijk. Gemeentelijke voorzieningen mogen niet de dupe zijn van een terugtrekkende beweging van het Rijk. Tegelijkertijd moeten we én willen we een sluitende meerjarenbegroting opleveren. We nemen onze verantwoordelijkheid richting de toekomst.

Achterstallig onderhoud

We steken veel geld in onze wegen en het openbaar groen. Daar lopen we achter met onderhoud. Deze investeringen zijn noodzakelijk. Zo voorkomen we dat het onderhoud op een later moment veel duurder is. Het is een flinke hap uit onze algemene reserve. Toch kunnen we hier niet langer mee wachten. De wegen en het groen hebben onderhoud nodig. We willen mogelijke gevaarlijke situaties voorkomen. Door nu te investeren, voorkomen we hogere kosten in de volgende jaren.

Sterke samenleving

We gaan ook investeren in een sterke samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt. We bieden passende ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. We stimuleren een gezonde leefstijl en leefomgeving. De gemeente biedt ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Door de COVID-19 crisis is het extra belangrijk om te investeren in gezondheid en vroegsignalering om schulden te voorkomen. Zo willen we hoge (zorg)kosten in de toekomst vermijden.

In balans

De begroting 2021 is de derde begroting van West Betuwe. In deze begroting presenteren we de uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar en de drie daarop volgende jaren. In deze begroting hebben we de effecten van de perspectiefnota 2021 opgenomen. In 2021 geven wij naar verwachting ongeveer 157,2 miljoen euro uit om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Tegenover deze uitgaven staan 158,9 miljoen euro aan inkomsten. De begroting 2021 is dus in evenwicht.

Grote zorgen

Meerjarig is de begroting nog niet in balans. De zorgkosten stijgen en we krijgen minder geld uit het gemeentefonds. De donkere wolken komen steeds meer in zicht. Daar kijken we niet voor weg. We willen ook na 2021 financieel gezond blijven. Dat vraagt om, soms pijnlijke, keuzes. Met het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ brengen we de mogelijkheden in beeld. We zoeken naar kansen om onze gemeente financieel gezond te houden en de pijn te beperken.

Er moet veel gebeuren. Zeker richting de toekomst. We nemen met deze begroting onze verantwoordelijkheid. Dat doen we in de hoop dat ook het Rijk dat doet. We moeten samen verder bouwen. Met u en de samenleving houden we de gemeente West Betuwe financieel gezond.


West Betuwe, oktober 2020

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23