Begroting 2021

Programma's

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

15.272

9,7 %

Baten

12.981

8,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23