Begroting 2021

Programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

24.918

15,9 %

Baten

1.321

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23