Begroting 2021

Programma's

Duurzaamheid en milieu

De belangrijkste beleidskaders zijn:

  • Duurzaamheidsvisie Energieneutraal in 2030
  • Regionale Nota Bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart
  • Regionale Visie Afval en Grondstoffen
  • Water en Rioleringsbeleids Plan
  • Beleid- en beheerplan begraafplaatsen
  • Beleidskader Zon
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23