Begroting 2021

Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

13.861

8,8 %

Baten

996

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23