Begroting 2021

Programma's

Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

5.882

3,7 %

Baten

1.549

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23