Begroting 2021

Programma's

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

1.452

0,9 %

Baten

109.546

69,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23