Begroting 2021

Financiën

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Dit betekent dat activiteiten van de gemeente die in fiscale zin een onderneming vormen belastbaar zijn voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb).

Belastingplicht
Om te bepalen of sprake is van belastingplicht in het kader van de Vpb dient te worden getoetst of wordt voldaan aan de voorwaarden van fiscaal ondernemerschap. Bij het opmaken van deze begroting is de vennootschapsbelasting 2018 van voormalig Lingewaal nog niet afgerond. Afhankelijk van deze uitkomst moet gekeken worden of de nieuwe organisatie West Betuwe een fiscale onderneming wordt. De financiële effecten van de Vennootschapsbelasting (VpB)-plicht zijn vooralsnog als PM-post meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23