Begroting 2021

Financiën

Onvoorzien

Voor de wettelijk verplichte post onvoorziene uitgaven is een stelpost van 250.000 euro opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23