Begroting 2021

Programma's

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

26.158

16,6 %

Baten

4.879

3,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23