Begroting 2021

Programma's

Economie

Economie

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

2.874

1,8 %

Baten

2.416

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23