Begroting 2021

Financiën

Parameters algemene uitkering

Sociale parameters


2019

2020

2021

2022

2023

2024

Inwoners

50.697

51.128

51.210

51.295

51.380

51.470

Inwoners jonger dan 18 jaar

10.988

10.846

10.727

10.582

10.553

10.485

Inwoners jonger dan 65 jaar

41.086

41.172

41.057

40.905

40.817

40.675

Inwoners 65 jaar en ouder

9.611

9.956

10.153

10.390

10.563

10.795

Inwoners 65 tot en met 74 jaar

5.855

5.966

6.045

5.972

5.897

5.902

Inwoners 75 tot en met 84 jaar

2.892

3.066

3.149

3.430

3.666

3.838

Inwoners 85 jaar en ouder

864

924

959

988

1.000

1.055

Minderheden

1.145

1.175

1.185

1.195

1.205

1.220

Lokaal klantenpotentieel (lokale aantrekkingskracht tot 20 kilometer)

42.410

42.750

42.810

42.880

42.950

43.030

Regionaal klantenpotentieel (regionale aantrekkingskracht tot 60 kilometer)

10.220

10.310

10.320

10.340

10.360

10.380

Particuliere huishoudens

20.302

20.513

20.723

20.956

21.212

21.414

Personen in institutionele huishoudens

494

576

576

576

576

576

Huishoudens

20.796

21.089

21.299

21.532

21.788

21.990

Eenpersoonshuishoudens

5.224

5.302

5.355

5.413

5.478

5.529

Eenpersoonshuishoudens 65 tot en met 74 jaar

1.027

1.032

1.046

1.033

1.020

1.021

Eenpersoonshuishoudens 75 tot en met 84 jaar

885

927

952

1.037

1.108

1.160

Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

441

451

468

482

488

515

Eenouderhuishoudens

1.236

1.236

1.244

1.252

1.260

1.268

Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

453

513

507

501

499

496

Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen

120

112

109

105

105

106

Huishoudens met laag inkomen

4.922

4.973

4.990

5.010

5.030

5.050

Huishoudens met laag inkomen 65 tot en met 74 jaar

486

497

498

486

474

470

Huishoudens met laag inkomen 75 tot en met 84 jaar

276

294

298

321

338

351

Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

85

91

93

95

95

99

Huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

5.830

5.723

5.660

5.584

5.568

5.533

Bijstandsontvangers (driejaarsgemiddelde)

470,00

448,67

435,67

440,33

451,67

465,00

Uitkeringsontvangers (exclusief bijstandsontangers)

1.814,00

1.826,00

1.800,00

1.798,00

1.801,00

1.805,00

Uitkeringsontvangers (inclusief bijstandsontangers)

2.284,00

2.274,67

2.235,67

2.238,33

2.252,67

2.270,00

Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen (driejaarsgemiddelde)

168,67

158,33

150,33

143,33

142,00

140,67

Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens (driejaarsgemiddelde)

120,33

112,33

108,67

104,67

105,33

106,00

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

791

781

772

762

760

755

Bedden

52.879

52.879

52.879

52.879

52.879

52.879

Aantal inwoners met langdurig medicijngebruik ( a )

13.670

13.883

13.883

13.883

13.883

13.883

Aantal inwoners in risicomodel ( b )

50.349

50.697

50.697

50.697

50.697

50.697

Medicijngebruik met drempel ( ((a/b) -/- 12%)) x aantal inwoners per 1-1)

7.680,84

7.865,67

7.878,28

7.891,36

7.904,43

7.918,28

Ouders met psychisch medicijngebruik ( c )

468

462

457

451

449

447

Ouders ( d )

8.190

8.164

8.074

7.965

7.943

7.892

Inwoners jonger dan 18 jaar ( e )

10.988

10.846

10.727

10.582

10.553

10.485

Ouders met medicijngebruik met drempel ( (c - (2,1% x d)) / d x e )

397,14

386,01

381,90

376,96

374,92

373,68

Leerlingen VO (exclusief wegingsfactor)

1.382

1.429

1.465

1.500

1.470

1.450

Leerlingen PO (exclusief wegingsfactor)

5.396

5.313

5.287

5.273

5.246

5.259

Fysieke parameters / inkomstenmaatstaf WOZ


2019

2020

2021

2022

2023

2024

Objecten met een woonfunctie

20.710

20.875

21.085

21.318

21.574

21.776

Objecten met een logiesfunctie

33

34

34

34

34

34

Personen in institutionale huishoudens, waarvan zorg

0

0

0

0

0

0

Uitwonende studenten

45

45

45

45

45

45

Woonruimten

20.788

20.954

21.164

21.397

21.653

21.855

Bedrijfsvestigingen

6.585

6.917

7.225

7.572

7.936

8.318

Oppervlakte land (in hectare)

21.581

21.581

21.581

21.581

21.581

21.581

Oppervlakte binnenwater (in hectare)

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

1.331

Oppervlakte historische kernen (in hectare)

12

12

12

12

12

12

Kernen

25

25

25

25

25

25

Kernen met 500 of meer adressen

10

10

10

10

10

10

Historische waterwegen (in meters)

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

Oeverlengte (in hectometers)

6.458

6.458

6.458

6.458

6.458

6.458

waarvan veen/kleiveengebied (in hectometers)

2.073

2.073

2.073

2.073

2.073

2.073

Oppervlakte bebouwing woonkernen (in hectare)

306

308

311

313

316

318

Oppervlakte bebouwing buitengebied (in hectare)

207

209

209

209

209

209

Oppervlakte bebouwing totaal (in hectare)

513

517

520

522

525

527

Omgevingsadresdichtheid (gemiddeld aantal hoofdadressen per km2)

452

455

458

461

465

467

Woonruimten

20.788

20.954

21.164

21.397

21.653

21.855

Omgevingsadresdichtheid (oad x aantal woonruimten : 1000)

9.396,18

9.534,07

9.693,11

9.864,02

10.068,65

10.206,29

WOZ waarde niet-woningen eigenaren (x 1.000 euro)

5.492.500

5.883.000

6.376.000

6.428.000

6.486.000

6.531.000

WOZ waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

1.223.000

1.244.000

1.245.000

1.246.000

1.247.000

1.248.000

WOZ waarde woningen eigenaren (x 1.000 euro)

1.107.000

1.128.000

1.129.000

1.130.000

1.131.000

1.132.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23