Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

West Betuwe wil een flexibele, mensgerichte en resultaatgerichte samenwerkingsorganisatie zijn. Daarmee sluiten we aan op het zelforganiserende vermogen van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. De organisatie van West Betuwe is primair gericht op de externe dienstverlening. Onze missie:
“In de doorontwikkeling van de organisatie richten we ons steeds minder op het werken in structuren en vanuit regels, maar op netwerk- en relatiegericht werken rondom inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken. De organisatie zoekt – afhankelijk van de opgave- naar een passende vorm van organiseren. Dat betekent dat er niet één benadering is, maar verschillende. Het resultaat telt, niet de vorm.”
In 2020 hebben we focus aangebracht in het Samen West Betuws Werken (SWBW)op opgave- en netwerkgericht werken:
- Opgavegericht: we richten ons op de opgaven (en met name de beoogde resultaten).
- Netwerkgericht: we werken integraal samen, waarbij we de samenwerking met onze omgeving en relevante partners inzetten voor de resultaten.

Deze manier van werken is nodig om de ambitie van de gemeente West Betuwe waar te maken:
- Samen met de samenleving
- Dienstverlening, dichtbij en op maat.

 Op het gebied van de bedrijfsvoering hebben wij, samen met de partners Culemborg en Tiel, een aantal taken uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, een belangrijke partij voor de doorontwikkeling van onze bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23