Begroting 2021

Programma's

Sociaal domein en volksgezondheid

Sociaal domein en volksgezondheid

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

46.945

29,9 %

Baten

10.773

6,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23