Begroting 2021

Programma's

Sociaal domein en volksgezondheid

Bedragen x € 1.000

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(exclusief reserves)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

-41.980

-43.555

-44.145

-44.095

-42.478

-42.422

Baten

8.665

8.910

8.881

8.843

8.841

8.841

Resultaat voor bestemmen

-33.315

-34.645

-35.264

-35.252

-33.636

-33.581

Toevoegingen aan reserves

-2.598

-216

-2.800

-216

-216

-216

Onttrekkingen van reserves

1.091

1.151

1.891

1.446

302

302

Resultaat na bestemmen

-34.822

-33.711

-36.173

-34.022

-33.550

-33.495

Waarvan nieuw beleid

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 08:25:42 met de export van 11/09/2020 12:36:23